Reklamační řád internetového obchodu PROFIZOO.CZ

I když společnost PROFIZOO s.r.o., pečlivě vybírá nabízené zboží a jeho dodavatele může se v ojedinělých případech stát, že u Vámi zakoupeného zboží se vyskytnou vady. Kdy má zboží vady stanoví ustanovení §2161 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se například o případy, kdy věc nemá vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, věc se nehodí k účelu, který pro její použití výrobce uvádí, případně věc není v odpovídající hmotnosti nebo množství.

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího spol. PROFIZOO s.r.o., IČO: 28924975, Pod Nádražím 1951, 286 01 Čáslav, www.profizoo.cz, info@profizoo.cz, mob. tel.: 721 877 877.

Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vad nelze uplatnit v těchto případech:

  • u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

Lhůta pro uplatnění vad běží ode dne převzetí zboží.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném spotřebním zboží ve lhůtě  dvaceti čtyř měsíců od převzetí vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, nebo běžným opotřebením má v této lhůtě právo zboží reklamovat. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u spol. PROFIZOO s.r.o.. Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Před odesláním reklamovaného zboží kontaktujte spol. PROFIZOO s.r.o. posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je v případě, že je odběratel spotřebitelem třicetidenní (dle zákona č. 634/1992 Sb.). Rovněž v případě, kdy není odběratel spotřebitelem, se spol. PROFIZOO s.r.o., snaží vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Reklamovaný výrobek prosím důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Nejvhodnější je použít originální obal daného výrobku, pokud jej nemáte, použijte jakýkoliv jiný vhodný obal, který splní ochranou funkci před poškozením. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. Společně s výrobkem nezapomeňte zaslat kopii nákupního dokladu (fakturu), průvodní dopis (můžete případně použít vzorový formulář) s pokud možno co nejpřesnějším popisem závady (uveďte rovněž za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo, za jakých podmínek se závada projevuje apod.) a kontaktní údaje. V případě poškození zásilky může dojít k zamítnutí reklamace.

Výrobek zasílejte na adresu:

PROFIZOO s.r.o. Pod Nádražím 1951 286 01, Čáslav

Před odesláním zboží nás můžete kontaktovat a zkonzultovat vhodný způsob zabalení výrobku a vhodný způsob přepravy na telefonu 721 877 877.

Postup v případě, že Vám dorazí poškozená zásilka

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte!

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce a reklamační oddělení PROFIZOO s.r.o. na telefonu 721 877 877 nebo na e-mail info@profizoo.cz, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy. Reklamovat je nutné celou zásilku.

Česká pošta

oznamte osobně do 24hod na jakékoliv pobočce pošty.

Formulář České pošty PROHLÁŠENÍ – NÁHRADA ŠKODY vyplňte část B. Právo na náhradu škodu níže uvedeným způsobem

Formulář České pošty PROHLÁŠENÍ – NÁHRADA ŠKODY vyplňte část B

DPD

oznamte do 2 pracovních dnů na tel.: 841 700 700

Postup v případě záměny nebo dodání nekompletní zásilky

V případě, že je Vám doručen jiný výrobek, než ten který byl Vámi objednán nebo zásilka bude nekompletní, kontaktujte naše reklamační oddělení na e-mail info@profizoo.cz nebo volejte na zákaznickou linku 721 877 877.

Do e-mailu uveďte:

  • číslo objednávky nebo faktury
  • popis doručeného výrobku

Reklamační protokol

Reklamační protokol PROFIZOO s.r.o., ke stažení.

Přihlášení

Nevíte heslo? Nechte si jej zaslat.